ΧΡΕΩΣΕΙΣ

credits Easybike
Τα ποδήλατα του Δήμου σου παρέχονται με ένα μικρό αντίτιμο. Το αντίτιμο αυτό εξασφαλίζει τα απαραίτητα έσοδα στην Δήμο για την συντήρηση του συστήματος.
 
Συνοπτικά οι χρεώσεις παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα :
 
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΠΟΔΗΛΑΤΑ Χρήση 1ο Ημίωρο Χρήση επόμενα ημίωρα
  Δωρεάν 0,30€
 
Βήμα χρέωσης : 30 λεπτά
Μέγιστος επιτρεπτός χρόνος κατοχής του ποδηλάτου : 2 ώρες