ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

Το σύστημα μπορεί να εξυπηρετήσει εγγεγραμμένους συνδρομητές αλλά και περιστασιακούς χρήστες.


Πρόσβαση στο σύστημα μπορείτε να αποκτήσετε  
    •    είτε με την έκδοση της ειδικής ηλεκτρονικής κάρτας EasyBike (συνδρομητές)
    •    είτε με την χρέωση της χρεωστικής ή πιστωτικής σας κάρτας (περιστασιακοί χρήστες)
 
Η συνέχεια είναι απλή. Για την παραλαβή και την επιστροφή του ποδηλάτου απαιτούνται 3 βήματα :

Βήμα 1 
- Πηγαίνετε σε οποιονδήποτε σταθμό ενοικίασης και κάνοντας χρήση της ηλεκτρονικής κάρτας EasyBike (συνδρομητές) ή εφόσον δεν διαθέτετε την κάρτα EasyBike, με μια απλή εγγραφή με τη χρεωστική ή πιστωτικής σας κάρτας και τη χρήση του κινητού σας τηλεφώνου (περιστασιακοί), απελευθερώνετε ένα ποδήλατο και ξεκινάτε την διαδρομή σας.

Βήμα 2 
- Χρησιμοποιείτε το ποδήλατο για όσο χρόνο σας είναι απαραίτητο, κάνοντας χρήση  και της ειδικής κλειδαριάς εφόσον απαιτείται για βραχυπρόθεσμη στάθμευση εκτός των σταθμών ενοικίασης.

Βήμα 3
 - Επιστρέφετε το ποδήλατο σε οποιονδήποτε σταθμό ενοικίασης. Απλά τοποθετείτε το ποδήλατο σε οποιαδήποτε διαθέσιμη βάση στάθμευσης όπου και ασφαλίζει. Το ποδήλατο αναγνωρίζεται αυτόματα από το σύστημα και γίνεται και υπολογισμός του χρόνου ενοικίασης καθώς και της χρέωσης που αντιστοιχεί. Το ποσό που αντιστοιχεί στην μίσθωση σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο, αφαιρείται αυτόματα από το υπόλοιπο της ηλεκτρονικής κάρτας EasyBike ή της χρεωστικής ή πιστωτικής σας κάρτας.